Läget på energimarknaden!

Det skrivs mycket om energimarknaden just nu. Det kan vara svårt att sortera bland all information och förstå vad det är som pågår. Det som vi vet är att energi har blivit dyrare och det beror på många olika faktorer. Höga gaspriser, torka, avsaknad av vind och nedlagd planerbar produktion är alla faktorer som just nu påverkar energimarknaden och priset på el och energi. Det är förståeligt att gårdagens utspel i media, om att elbolag undersöker om de kan avbryta ingångna kontrakt genom att hänvisa till klausul om force majeure, oroar många. Vi vill med detta lugna alla med att vi genom vårt elhandelsbolag BestEl inte har sådana planer.

För alla som har rörligt pris kan det bli dyrt att använda elen i vinter och därför är det bra att se över vad man kan göra för att försöka spara på elen så mycket det går.  Om vi alla hjälps åt att spara el så minskar det inte bara ens egen kostnad, utan det kan också påverka marknadspriserna i positiv riktning. Om vi dessutom får en mild, nederbördsrik och blåsig vinter är det inte omöjligt att vi stundom kan se rimliga priser på elen även i södra Sverige under perioder. Det mest effektiva sättet att spara energi är att sänka inomhustemperaturen och att duscha mindre. Om det blir kallt i vinter kan det vara effektivt att isolera extra vid fönster och ytterdörrar genom att hänga för gardiner eller filtar.

Alla kunder i vårt elnät har nu fått nya elmätare och för de som har rörligt pris kan man påverka sin elkostnad också genom att använda elen på tider när priset är lägre. Aktuella timpriser finns på Nordpool.se och vi jobbar just nu på att inom kort kunna presentera aktuella timpriser i BestEl-appen.

Från alla politiska partier utlovas också olika typer av skydd mot vinterns ökade kostnader på el. Så fort det finns beslut om hur detta ska utformas kommer ni finna information på hemsidorna voe.se och bestel.se.

9 september 2022
← Se fler inlägg