Ny elnätsavgift för 2023

Från den 1 januari 2023 justeras elnätsavgifterna för våra kunder.  Den ökade inflationen och omvärldsfaktorer påverkar energisektorn stort och vi ser  stora kostnadsökningar för bland annat nätförluster och överliggande nät, men även andra kostnadsökningar som tex inköp av elnätsmaterial, avskrivningar och räntor. Den kommande justeringen innebär en höjning på ca 20 kronor i månaden för dig som bor i lägenhet och mellan 30-50 kronor i månaden för dig som bor i villa. 

Vi gör ingen ökad vinst till följd av avgiftshöjningen utan höjningen sker enbart för att täcka våra ökade kostnader. Trots att vi inte för över alla kostnader på kund fortsätter vi att investera för att öka tillförlitligheten i vårt elnät. Våra investeringar skapar en stabil och välutvecklad infrastruktur med hög leverans- och driftsäkerhet. Det gör att vi idag har få avbrott och kan genomföra snabbare åtgärder om fel skulle uppstå.

8 december 2022
← Se fler inlägg