Nya taxor för 2024

Den 1 januari justerar vi våra priser. Även vår verksamhet påverkas av omvärldsläget. Det råder fortfarande brist på elmateriel och priserna har ökat kraftigt de senaste åren. Priset på kablar har ökat med över 50% och priset på transformatorer har ökat med mer än 150%. Detta i kombination med det höga ränteläget, ökade investeringar i elnätet samt Vattenfalls höjning av regionnätstaxan med 12% tvingar oss att även i år justera våra tariffer mer än vi brukar. För 2024 höjer vi taxan med knappt 5% och för de flesta av våra kunder, som har en huvudsäkring på 16 eller 20 A, innebär det en ökad kostnad på 25–30 kr per månad. För en lägenhetskund blir höjningen 9 kr per månad.
Nättaxor 2024

30 november 2023
← Se fler inlägg