Västra Orust Energitjänst

Bua-Tönsäng Stocken

22 augusti, 2019

Under vintern planerar vi påbörja grävning från Bua via Dahle, Tönsäng och ut till Stocken för att ersätta luftledningen där. Detta arbete kommer att pågå en bra bit in på 2020.