Planerade avbrott Lyr 28/4

Vi skall byta en stolpe i vårt nät och bryter därför elleveransen mellan klockan 10-12:30. Berörda områden är Äng, Bäckevik och Furubacken.

I samband med underhållsarbeten i elnätet bryter vi elleveransen på östra delen av Lyr mellan klockan 10:00 och 14:00. Berörda områden är Röd, Barkedal, Låssbo, Both, Bö samt Bäckevik.

28 april 2020
← Se fler på gång i nätet