Västra Orust Energitjänst

Driftsinformation

Avbrott 15 maj åtgärdat

15 maj, 2018

På morgonen mellan kl.7.03-7:21 var det ett avbrott i hela vårt område.
Detta berodde på fel i Vattenfalls 130 kV inmatning till Orust.

Just nu inga kända avbrott i eldistributionen.

 

För anmälan av driftstörning når du oss på 0304-548 80.
Här kan du hitta Energimyndighetens information om vad man bör göra vid elavbrott.

Du kan ha rätt till avbrottsersättning och skadestånd Energimarknadsinspektionens föreskrifter EIFS 2013:4.

 

Planerade/Aviserade avbrott