Västra Orust Energitjänst

Driftsinformation

Planerat avbrott 30/11 Bua, Tönsäng, Lavön

22 november, 2017

På grund av underhållsarbete i elnätet bryter vi elleveransen för våra abonnenter i områdena Bua, Dale, Hästekälla, Bjönni, Tönsäng samt de norra delarna av Lavön. Avbrottet blir mellan klockan 9:30 och 12:00 torsdagen den 30 november. Samtliga ledningar och apparater skall betraktas som spänningsförande under tiden.

Just nu inga kända avbrott i eldistributionen.

 

För anmälan av driftstörning når du oss på 0304-548 80.
Här kan du hitta Energimyndighetens information om vad man bör göra vid elavbrott.

Du kan ha rätt till avbrottsersättning och skadestånd Energimarknadsinspektionens föreskrifter EIFS 2013:4.

 

Planerade/Aviserade avbrott