Västra Orust Energitjänst

På gång i nätet

Käringön

8 februari, 2018

Vi har under några kalla men stilla dagar i februari lagt ut den nya kabeln till Käringön som är tänkt att ersätta den gamla från 1977. Kabeln är ca. 4km lång och går ut från Slätterna för att komma iland vid Öviken. Senare i vår kommer vi att bygga om högspänningsnätet på Käringön för att få till bättre rundmatning och fjärrstyrning.20180205_112106

Svineviken

8 februari, 2018

Lågspänningsnätet ute på udden i Svineviken är i dåligt skick och ersätts med jordkabel under 2018.

Slätterna

8 februari, 2018

Högspänningskabeln från Slätterna ned till hamnen där sjökabeln till Käringön går ut skall bytas då den är i dåligt skick. samtidigt skall en ny transformatorkiosk sättas och några kilometer lågspänningsluftledning ersättas med jordkabel. Planerad start efter sommaren 2018 och det beräknas vara klart under året.

Strömsholm-Torebo

28 juni, 2017

Mellan Strömsholm och Torebo har ca. 3km högspänningskabel grävts ned för att ersätta befintliga luftledningar. Beräknas klart under mars 2018.

Besiktning

10 januari, 2016

Nätet i distributionsområdet är till stor del besiktigat och underhållsåtgärder kommer att utföras under 2018. Planerade avbrott aviseras berörda kunder.